|English
姓名:
您的位置:首页>艺术家

个人空间

孙明刚

性别:男生日:1979-08-04 居住地:上海家乡:甘肃 白银

手机号码:13816616039

个人网址:http://shanghaiview.com/index.php?m=member&c=member_list&a=detail&mid=20

E-mail:smgart@126.com

艺术类别:油画 

通信地址:上海沪南公路7518号大东方当代艺术中心汇友路11号

艺术作品

Blog